top of page

SÄÄSTEV KINNISVARAARENDUS

energia, vee ja muude ressursside kasutamisel

INDIVIDUAAL

Modern Houses Neighborhood

KORTERELAMU

Modern Houses

SPA

City Skyscrapers

Kaasaegne arendusprojekt peab möödapääsmatult arvestama jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Seagate condo hotelli arendamisel seame eesmärgiks lähtuda sotsiaalse, keskkonnasäästliku ning majandusliku jätkusuutlikkuse põhimõtetest.

 

Arenduse kontseptsioon näeb ette ühendada arendusala infrastruktuur Narva-Jõesuu linna poolt arendatava muuli projekt omaga ning samuti olla oma jõeäärse promenaadi alaga ühendav lüli linna sadama ala ning mereäärse promenaadi ala  ühendamisel. A

 

rendusala infrastruktuuri integreerimine linna omaga tagab selle mugava kasutamise nii elanikele, kui selle külalistele suurendades nii Narva Jõesuu kui elupaiga ja samuti ka kui turismi sihtkoha atraktiivsust.

 

Segate arenduskontseptsioon näeb ette ka selgeid eesmärke keskkonna jätkusuutlikkuse, seal hulgas säästva energia, veekasutuse, jäätmemajanduse lahenduste väljatöötamisel. Samuti lähtutakse maksimaalse liigirikkuse ning asukoha unikaalse asukohast tulenevalt arendusala sobiva integreerimisega  jõe ning mereäärse alaga.

bottom of page